Drodzy Rodzice, 

 1 września wracamy po wakacyjnej przerwie.  Przyprowadzając dziecko do przedszkola, prosimy pamiętać o oświadczeniu i zgodach podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów prawnych oraz karcie do czytnika.

W przypadku, gdy dziecko będzie odbierane przez osoby mające Państwa upoważnienie, przypominamy o konieczności wypełnienia stosownych dokumentów (wymagany jest podpis obojga rodziców, w przypadku gdy nie będzie to możliwe konieczne jest dostarczenie oświadczenia wyjaśniającego). 

Informujemy, że w związku z nowymi wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 roku dokonaliśmy zmian w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 66 "Źródełko" w Gdańsku w okresie wzmożonego ryzyka związanego z zachorowaniem na Covid-19 oraz w Zasadach przyprowadzania/odbierania dzieci w czasie wzmożonego reżimu sanitarnego. 

          

1. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu nr 66 Źródełko w Gdańsku w okresie wzmożonego ryzyka związanego z zachorowaniem na Covid-19

2. Oświadczenie rodzica Covid-19

3. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie wzmożonego reżimu sanitarnego od 01-09-2020

4. Upoważnienie do odbioru dziecka na rok szkolny 2020-2021

5. Oświadczenie upoważnionych do odbioru dzieci

6. Oświadczenie woli rodzica - religia