Statut Przedszkola nr 66 Źródełko

Zasady bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 66 Źródełko w Gdańsku

Procedura w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaźnej

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie wzmożonego reżimu sanitarnego obowiązujące od 09.12.2021 r.