Warto pomagać!

Nasze przedszkole od kilku lat angażuje się w działalność podejmowaną na zasadzie wolontariatu. Dzieci i pracownicy corocznie uczestniczą w różnych akcjach, których celem jest - bezinteresowna, nieodpłatna, wynikająca z potrzeby serca - pomoc na rzecz osób i środowiska. Fotografie z podejmowanych przez przedszkole działań charytatywnych można obejrzeć w przedszkolnej galerii: Wolontariat w przedszkolu

Przykłady w/w działań realizowanych w poprzednich latach szkolnych oraz w roku bieżącym - 2019/2020:

  • Corocznie w okresie świąt wielkanocnych bierzemy udział w akcji charytatywnej „Koszyczek dla juniora i seniora” z Radą Dzielnicy Zaspa Młyniec, dzieląc się artykułami spożywczymi z najbardziej potrzebującymi.

  • Od kilku lat prowadzimy zbiórkę karmy oraz koców dla schronisk dla bezdomnych zwierząt. Dzieci wraz z rodzicami chętnie włączają się w akcje, przynosząc liczne dary. Do tej pory zebrane rzeczy przekazaliśmy schronisku „Promyk” z Gdańska oraz schronisku „Sopotkowo” z Sopotu.

  • Aktywnie bierzemy udział w działaniach na rzecz Fundacji Hospicyjnej „Tumbo pomaga!”. Corocznie organizujemy bal słonika Tumbo oraz kiermasz. Zebrane datki przekazujemy fundacji dla dzieci i młodzieży w żałobie.

  • Wspieramy Fundację Hispocyjną, organizując na terenie ogrodu przedszkolnego "Pola nadziei". Wspólnie z dziećmi sadzimy żonkile.

  • Nasze przedszkole prowadzi również zbiórki książek dla szpitali razem z "zaczytanymi".

  • Angażujemy się w pomoc dla Domu Małego Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku. Dzięki dobrym sercom przyjaciół przedszkola udało nam się zebrać wiele produktów (słodyczy, soczków, mokrych chusteczek itd.), które sprawiły radość dzieciom.
  • Prowadziliśmy również zbiórkę pieluch dla Fundacji Pomorze Dzieciom.

  • Nie możemy być obojętni na potrzeby innych osób, zwłaszcza w trudnych chwilach. Nasze przedszkole zaangażowało się w akcję „Tornistry dla Rytla”. W akcji tej udało nam się zebrać wiele artykułów szkolnych dla dzieci, które straciły wszystko na skutek nawałnicy.

  • Wraz z Radą Dzielnicy Zaspa Młyniec prowadzimy zbiórki artykułów szkolnych dla dzieci z naszej dzielnicy.

  • Organizujemy kiermasze, z których dochody przekazujemy na cele charytatywne. Dzięki zebranym datkom udało nam się spełnić marzenie dziecka z domu dziecka.