Nie zagub dziecka w sieci.
NIK o cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 
Chrońmy młodość w sieci. Materiały dydaktyczne.
Prezentacja policji o cyberprzestępczości.