WAŻNY KOMUNIKAT!

W ostatnim czasie zaobserwowano wzrost aktywności cyberprzestępców, szczególnie w zakresie wyłudzania informacji za pomocą tzw. phishingu, dlatego przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w tym zakresie.

Aby ułatwić to zadanie, chcemy przypomnieć Państwu podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować podczas odczytywania wiadomości e-mail.

Dobre nawyki chroniące przez niebezpiecznymi wiadomościami:

 

1. Nie klikaj podejrzanych linków i nie otwieraj plików w wiadomościach, których nie oczekiwałeś i nie jesteś pewien ich pochodzenia.

2. Nie odpowiadaj na e-mail, który wyda Ci się podejrzany, ani nie przesyłaj go innym osobom.

3. Zawsze zbadaj wiarygodność danej wiadomości, np. dzwoniąc do nadawcy e-maila, porównaj z innymi e-mailami od tej osoby.

4. Postaraj się zweryfikować faktyczny adres nadawcy (a nie tylko wyświetlającą się nazwę), szukając w nim podejrzanych liter i znaków, możesz zweryfikować adres np. na oficjalnej stronie potencjalnego nadawcy.

5. Sprawdź czy nie ma błędów językowych, interpunkcyjnych, gramatycznych, nietypowego stylu, układu treści, grafiki itp.

6. Sprawdź poprawność podpisu nadawcy oraz informacji w stopce wiadomości (wiarygodny nadawca zazwyczaj podaje dane umożliwiające identyfikację i weryfikację).

7. Ignoruj prośby o podanie loginu, hasła i swoich danych osobowych, np. skanu dowodu osobistego oraz poufnych danych służbowych.

8. Nie miej zaufania do wiadomości zawierających prośby o pieniądze – nawet od najbliższych współpracowników lub znajomych – ich konta mogły zostać zhakowane.

9. Pomyśl dwa razy zanim odpowiesz na wiadomość, która wydaje Ci się zbyt pilna, zbyt atrakcyjna, ciekawa lub wzbudza silne emocje (np. strach czy niepokój) – to może być jedna z socjotechnik stosowana przez przestępców.

10. Uważaj, strony internetowe kryjące sią pod fałszywymi linkami mogą do złudzenia przypominać prawdziwe strony.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Nie zagub dziecka w sieci.
NIK o cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 
Chrońmy młodość w sieci. Materiały dydaktyczne.
Prezentacja policji o cyberprzestępczości.