Jednym z celów pracy naszych grup jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim jako drugim językiem własnym. Towarzyszy temu dbałość o zachowanie wychowawczo - opiekuńczo - dydaktycznej funkcji przedszkola. Warunkiem wykształcenia dzieci dwujęzycznych jest stały kontakt z osobą, z którą porozumienie jest możliwe jedynie w języku drugim. Nauka języka angielskiego przebiega zarówno w toku bezpośrednich sytuacyjnych kontaktów nauczyciela lektora z dziećmi, jak też w ramach planowanych zajęć i ćwiczeń. W formach pracy dominują zabawy dydaktyczne - nauka wiązana jest z aktywnością ruchową dzieci, z aktywnością twórczą i poznawczą, gdzie główną rolę odgrywa zaangażowanie dzieci.

 

Uwzględniając zdolności imitacyjne, wiek przedszkolny daje szansę na przystosowanie aparatu mowy do artykulacji obcych głosek. Stąd też obok wyposażenia dzieci w możliwie szeroki zasób słów, wiele miejsca poświęca się ćwiczeniom wymowy. Nauczycielka prowadząca grupę, wspólnie z lektorka języka angielskiego planuje działania edukacyjne w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Przygotowanie poszczególnych zajęć jest także wspólnym zadaniem obu pań.

 

Nauczycielka i lektorka wzajemnie uzupełniają się w przekazywaniu treści co daje doskonałe efekty. Wspólnie czuwają nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem naszych przedszkolaków.