koordynator dspromocji zdrowia  Aleksandra Czarnomska (a.czarnomska@p66.edu.gdansk.pl)
dyrektor – Danuta Śpiewak 
nauczyciel  Agata Rzeczycka 
przedstawiciel rodziców – Małgorzata Marciniak 
intendentka – Elena Janikowska 
szefowa kuchni – Anna Stark 
woźna oddziałowa – Bożena Osiewska 

 

Zadania koordynatora ds. promocji zdrowia w Przedszkolu nr 66 „Źródełko” w Gdańsku

 1. Upowszechnianie koncepcji promocji zdrowia i PPZ wśród pracowników oraz rodziców dzieci.
 2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności przedszkola i sojuszników w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
 3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, plano­waniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
 4. Kierowanie pracą zespołu promocji zdrowia.
 5. Prowadzenie dokumentacji działań przedszkola w zakresie promocji zdrowia.
 6. Współdziałanie z koordynatorami z innych przedszkoli oraz koordynatorem wojewódzkiej/re­jonowej sieci PPZ i SzPZ.
 7. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

Zadania i organizacja pracy zespołu ds. promocji zdrowia w Przedszkolu nr 66 „Źródełko” w Gdańsku

 1. Wspieranie pracy koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników.
 2. Organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia.
 3. Prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy zespołu.
 4. Zespołowe podejmowanie decyzji.
 5. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 6. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 7. Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem.
 8. Planowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy.
 9. Spotkania otwarte – „każdy mile widziany”.
 10. Praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników.

Harmonogram prac zespołu ds. promocji zdrowia w Przedszkolu nr 66 „Źródełko” w Gdańsku w roku szkolnym 2021/2022

Działania

Wykonawca

Termin

Opracowanie harmonogramu prac zespołu PPZ oraz przeprowadzenie badań ankietowych

Koordynator/ zespół PPZ

wrzesień 2021 r.

Opracowanie pozyskanych wyników badań

zespół PPZ

październik 2021 r.

Opracowanie planu działań

zespół PPZ

październik 2021 r.

Monitorowanie realizacji planu działań

zespół PPZ

listopad 2021 r.

Monitorowanie realizacji planu działań

zespół PPZ

grudzień 2021 r.

Monitorowanie realizacji planu działań

zespół PPZ

styczeń 2022 r.

Monitorowanie realizacji planu działań

zespół PPZ

luty 2022 r.

Monitorowanie realizacji planu działań

zespół PPZ

marzec 2022 r.

Monitorowanie realizacji planu działań

zespół PPZ

kwiecień 2022 r.

Monitorowanie realizacji planu działań

zespół PPZ

maj 2022 r.

Ewaluacja wyników działań

zespół PPZ

czerwiec 2022 r.