13.04.2022 r.
Lista kandydatów przyjętych  opublikowana jest na tablicy informacyjnej  w budynku przedszkola.

Szanowni Państwo, rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola!
Prosimy o pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i wysłanie na maila naszego przedszkola deklaracji potwierdzenia woli, która znajduje się na stronie internetowej przedszkola na adres: sekretariat@p66.edu.gdansk.pl
Druk deklaracji do pobrania: Deklaracja - potwierdzenie wyniku rekrutacji do przedszkola
Istnieje również możliwość otrzymania druku deklaracji drogą mailową.
Z poważaniem
Danuta Śpiewak
dyrektor przedszkola