WYNIKI MIEDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "MÓJ PIĘKNY GDAŃSK" VI EDYCJA POD HASŁEM "50 URODZINY ZASPY"