W Przedszkolu Nr 66 "Źródełko" prowadzone są następujące rejestry i ewidencje (dostępne do wglądu w siedzibie przedszkola):
 
 1.  Rejestr zarządzeń dyrektora przedszkola
 2.  Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek 
 3.  Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
 4.  Rejestr zwolnień lekarskich 
 5.  Rejestr realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 6.  Rejestr wydawanych zaświadczeń o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 7.  Rejestr wypadków dzieci 
 8. Rejestr wypadków przy pracy
 9. Ewidencja czasu pracy
 10. Ewidencja akt osobowych i akta osobowe
 11. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 12.  Księga protokołów Rady Pedagogicznej z uchwałami
 13. Księgi inwentarzowe

 

W placówce działa archiwum aktowe.