Przedszkole nr 66 "Źródełko"
80-461 Gdańsk, ul. Startowa 27
NIP 584-23-29-364
REGON: 190575486
telefon/fax: 058 556 69 03
Organ prowadzący: Gmina Miasta Gdańska

Dyrektor przedszkola mgr Danuta Śpiewak przyjmuje interesantów:
poniedziałki 9.00-12.00
wtorek 12.00-17.00
czwartki 7.00-12.00

Intendent: Elena Janikowska przyjmuje interesantów:

poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-15.00
środa 8.00-16.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-15.00

Inspektor Ochrony Danych: Eliza Łuczkiewicz