Przedszkole nr 66 "Źródełko" w Gdańsku przyjmuje dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 17.30.
 
Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów:
 
• poniedziałki godz. 9.00 - 12.00 
• wtorki godz. 12.00 - 17.00
• czwartki godz. 7.00 - 12.00

 Godziny pracy intendenta: 
 
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00 - 15.00
środa 8.00-16.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-15.00
 
 
 
SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE  NR 66 ŹRÓDEŁKO W GDAŃSKU:
 
1. EDUKACJA:
 - zapisy do przedszkola,
 - obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 - wydawanie informacji o dziecku,
 - prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.
 
2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:
 - naliczanie opłat za świadczenia przedszkola,
 - wydawanie zaświadczeń,
 - wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole.
 
3. SPRAWY KADROWE:
 - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 
4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:
 - raporty,
 - sprawozdania.
 
5. ARCHIWUM:
 - akta osobowe pracowników,
 - dzienniki zajęć przedszkola,
 - protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 - zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
 - dokumentacja Rady Rodziców,
 - dokumentacja finansowa przedszkola.
 
6. FINANSE PRZEDSZKOLA:
 - sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.
 
 
TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:
 
1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie
 decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi:
   - dyrektor przedszkola - w godzinach przyjęć interesantów.
2. Odpłatność za przedszkole -  wpłaty na wyznaczone konta do 10 każdego miesiąca
3. Bieżące informacje o dziecku:
 - nauczycielki poszczególnych grup.
4. Konsultacje indywidualne dla rodziców:
 - nauczycielki grup zgodnie z terminarzem (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń grupy).
 
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:
 
1. Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
2. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
 
Przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.